AP Sınavında Zorlanıyor Musunuz?

Eğitmenlerimizle iletişime geçin!

AP Biyoloji, üniversite düzeyinde bir biyoloji dersidir. Öğrenciler evrim, hücresel süreçler, enerji ve iletişim, genetik, bilgi aktarımı, ekoloji ve etkileşimler gibi konuları keşfederken sorgulamaya dayalı araştırmalar yoluyla biyoloji anlayışlarını geliştirirler. AP Biyoloji dersi, biyoloji bölümleri için iki dönemlik üniversiteye giriş biyoloji dersine eşdeğerdir.

AP Biology (AP Biyoloji) dersi, bu disiplinde üniversitede öğretilen derslerin düzeyine eş değer olacak şekilde hazırlanan bir biyoloji dersidir. AP Biology dersi, öğrencilerin;

  • Evrim
  • Hücresel Süreçler
  • Enerji ve İletişim
  • Genetik
  • Bilgi Aktarımı
  • Ekoloji
  • Etkileşimler

gibi konular keşfetmelerini ve bu keşifleri gerçekleştirirken sorgulamaya dayalı araştırmalar yapmalarını sağlar. AP Biology dersi, üniversitelerin biyoloji eğitim programları için iki dönemlik giriş düzeyi biyoloji dersiyle eş değerdedir.

AP Biology dersinde başarı için öğrencilerin lisede biyoloji ve kimya derslerini başarıyla tamamlamış olmaları ve bu derslerde güçlü bir temele sahip olmalarını gerektirir. AP Biology (AP Biyoloji), dersin öğrenim süresinin yaklaşık yüzde 25’inin uygulamalı laboratuvar çalışmaları yapılarak geçirilmesini gerektirir ve öğrencilere fen bilgisini uygulamaya dökme fırsatı sunan, sorgulamaya dayalı araştırmalara vurgu yapılır.

Bu sene AP Biology (AP Biyoloji) dersi almayı planlıyorsanız, size yardımcı olabiliriz. İletişime geçmek için tıklayın.

AP Sınavında Zorlanıyor Musunuz?

Eğitmenlerimizle iletişime geçin!