AP Nedir ve AP Sınavına Nasıl Hazırlanılır?

AP Sınavında Zorlanıyor Musunuz?

Eğitmenlerimizle iletişime geçin!

Advanced Placement (AP), lise öğrencilerine üniversite düzeyinde ders alabilme ve sınavlarına girerek sertifika kazanabilme imkânı sunan bir eğitim programıdır. Advanced Placement (AP), ABD de dahil olmak üzere pek çok farklı ülkede bulunan çok sayıda yükseköğretim kurumu nezdinde öğrencilerin akademik yeterlilikleri için tamamlayıcı yol oynayarak, üniversiteye yerleşme ve ders kredisi kazanma olanağı sağlar. Advanced Placement (AP) programı kapsamındaki derslerin müfredatları, College Board’un rehberliği ve yetkisi altında, ilgili akademik disiplinde uzmanlığa sahip eğitimcilerden ve üniversite düzeyinde eğitim veren öğretim üyelerinden meydana gelen bir komite tarafından hazırlanır.

Advanced Placement (AP) programı; matematik, fen bilimleri, yabancı diller, tarih, edebiyat, psikoloji ve ekonomi gibi çok çeşitli disiplinleri kapsayan 30’dan fazla ders sunmaktadır. Advanced Placement (AP) dersleri, geleneksel lise müfredatının derinliğini ve karmaşıklığını aşan, titiz ve yoğun çalışma gerektiren yapıları ile bilinir. Advanced Placement (AP) öğretmenleri de program kapsamında sunulan dersleri etkili bir şekilde öğretebilmek için özel bir eğitimden geçer ve çoğunlukla üniversite düzeyinde okutulan derslerin eğitim kaynaklarından faydalanırlar. Advanced Placement (AP) sınavları genellikle her yılın Mayıs ayında gerçekleştirilir. Sınavlar, tipik olarak, bir dizi çoktan seçmeli sorudan ve bunları takip eden ‘essay’ ve problem çözme soruları gibi serbest yanıt gerektiren sınav bileşenlerinden meydana gelir. Sınav formatı dersten derse farklılık gösterebilir. Advanced Placement (AP) sınavları 1’den 5’e kadar olan bir not baremi üzerinden değerlendirilir. Bu baremde 1 en düşük nota ve 5 ise en yüksek nota karşılık gelir.

  • 5 = Son Derece Nitelikli Öğrenci
  • 4 = İyi Nitelikli Öğrenci
  • 3 = Nitelikli Öğrenci
  • 2 = Muhtemelen Nitelikli Öğrenci
  • 1 = Öneri Yok

Çok sayıda yükseköğretim kurumu, Advanced Placement (AP) sınavlarında üstün başarı gösteren öğrencilere üniversite ders kredisi veya üniversiteye yerleşme olanağı tanımakta, ancak farklı akademik kuruluşlar arasında politika farklılıkları bulunmaktadır.

AP Sınavında Zorlanıyor Musunuz?

Eğitmenlerimizle iletişime geçin!